Dr. Sendziak, J. C.

Dr. Sendziak, J. C. - Physicians / Surgeons: Orthopaedic Grande Prairie

Dr. Sendziak, J. C.

Phone(780) 539-3305
Phone 2(780) 539-3302
9728 Montrose Avenue #101
Grande Prairie, AB